Solucanın Toprağa Olan Faydaları

tosya solucan
Bitkiler için aynı anda hem besin kaynağı hem de büyümeleri için teşvikçilerdir. Humus bakımından zayıf olan toprakları iyileştirirler. Topraktaki mikroorganizma gelişimini destekler, toprağın genel durumunu iyileştirerek, toprakta alınamaz formdaki elementlerin alınabilir formlarına dönüşlerine yardımcı olurlar. Organik azotun yüksek oranı, topraklar için büyük önem taşımaktadır, özellikle uzun sure mineral gübrelemeden sonra;


Gübre özün içerdiği besleyici elemanlar daha uzun sure için toprakta kalmaktadır, bu da bitkilerce daha iyi gıda alımlarına anlamına gelmektedir. Hızla suda çözünen ve tarımda kullanılan tüm ilaç ve gübrelerle uyumludur; Bitkilerde kök gelişimini düzenler. Bitkilerin stres ve patojenlere karsı dayanıklılığını artırır ve ekolojik temiz ziraat ürünlerinin üretimi için mükemmel bir gübredir.


Tosya solucan olarak organik tarımı desteklemek için en kaliteli solucan gübrelerini sizler için hazırlıyoruz...