Solucanların Tarımdaki Faydaları

tosya solucan
Solucanların meyvecilikteki faydaları

Hızlı ve güçlü fide ve fidan gelişimi sağlar. %100 başarılı tansplantasyon(şaşırtma) sağlar.


Meyveler 10-15 gün erken hasat edilir. Meyveler daha büyük,orijinal morfoloji, aroma ve lezzetli olmalarını sağlar. Meyvelere ekolojik, temiz, kansorejen madde içermeyen yüksek vitamin ve besleyici değerlere sahip özellikler kazandırır.  

% 40 – %70 yüksek verim sağlar. Tohum çimlenmesi enerjisinde %40 oranında artış sağlayarak tohum maliyetini düşürür. 10 ila 15 gün erken fide oluşumu sağlar. 10 ila 15 gün hasatta erkencilik sağlar.  
Ekolojik olması nedeniyle solucan gübresi ile beslenen sebzeler orijinal renk, aroma ve lezzete sahip olur. Sulu solüsyonları yaprak ve gövdede pestisit görevi görür. 

tosya solucan
Solucanların Patates Üretimindeki Faydaları 

Tarlanızda %40-70 verim artışı sağlar. Yıl boyu toprağın besin maddesi içeriğini korur. %15-45 yüksek oranda nişasta sentezlenmesini sağlar. Kabuk ve Et renginde iyileşme sağlar. Hasatta 10-15 gün erkencilik sağlar. Patates boyutlarında gözle görülür gelişme sağlar. Yumru sayısını artırır 


tosya solucan
Solucanların bağcılıktaki faydaları

Bitki köklerinin hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlar. Üzümlerde erken hasat sağlar böylece kaliteli ve orijinal ürünlerin piyasaya erken girmesini sağlar. Türe özgü aroma ve lezzet kazandırır.

Solucanların çim üzerine etkisi

Çok güçlü, dayanıklı olmalarını ve hızlı büyümelerini sağlar.Çimlerin sararmalarını engeller.
Çimlenme verimini artırarak tohum maliyetini düşürür.

Genel olarak sonuçlar, hem mineral gübre, hem de organik gübre kullanılan saksılarda solucan aşılamasının etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle tarım alanlarında solucan varlığının artırılmasının bitkilerin beslenmesi ve gelişmesi üzerine olumlu etkiler sağlayacağı açıktır. Bu bulgudan hareketle tarım alanlarında solucan sayısının artırılması amacıyla çalışmaların yürütülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tosya solucan olarak organik tarımı desteklemek için en kaliteli solucan gübrelerini sizler için hazırlıyoruz...