Kırmızı Kaliforniya Solucanı (Eisenia Foetida)

tosya solucan
KKS bilimsel sınıflandırmada omurgasız hayvanlar sınıfında halkalı solucanlar sınıfına ait 8 türden biridir. Latince adı esenia foetida olup ilk defa Kaliforniya da laboratuvar ortamında kültüre alınmasından dolayı Kaliforniya solucanı olarak bilinmektedir.

Diğer solucan türlerinden farklı olarak daha hızlı hareket edebilme ve daha hızlı üreyebilme özelliklerinden dolayı gübre üretiminde bu tür kullanılmaktadır.

1) Uzunlukları 60-130 mm kalınlıkları ise maksimum 7 mm dir.
2) Tonları değişmekle birlikte koyu kırmızı renktedirler. Renginin koyu olması cinsinin iyi olduğunun bir göstergesidir. Genç solucanlarda renk pigmentleri az olduğu için renk daha açıktır.
3) Vücutları enine çizgilerle bölünmüş gibi görülen segmentlerden oluşur. ilk segmentlerde ağız bölgesi bulunur ve burada yer alan dil benzeri bir organ hem göz hem de kulak vazifesi görür. 26.ve 33. Segmentlerin arasında bulunan clitellum yapısı (şişkin top gibi )üremeden sorumludur. En son segmentte ise anüs bulunur.
4) Vücutlarında bulunan kas sistemi ve dolaşım sistemi sayesinde hareket ederler (vücutlarında bulunan sölom sıvısı basınç yaparak kasların ileri hareket etmesine olanak sağlar).
5) Maksimum 40 C sıcaklığa dayanıklı olup optimum sıcaklık istekleri 20-30 C dir. Sperm ile döllenmiş yumurtaları taşıyan kokon – 18 C'ye kadar dayanıklıdır. Ancak bu kadar soğukta yumurtlama olayı gerçekleşmez. Ortam sıcaklığı ideal oluncaya kadar yumurtalar kokon içerinde muhafaza edilir. Ortam ısınınca yumurtlama gerçekleşir.
6) Gün ışığını sevmezler karanlıkta çalışırlar. Gece çalıştıkları ortamdan dışarı çıkmamaları için ışıktan yararlanılır.
Üreme

Solucanlar çift cinsiyetlidirler. Yani her bir solucanda hem sperm hem de yumurta üreten hücreler bulunur. Ancak üreme 2 farklı solucanın birleşip sperm transferi yapmasıyla gerçekleşir.

Üreme olgunluğuna erişen solucanlar (doğumdan sonra 1- 2 ayda üreme olgunluğuna erişilir) ortam şartları uygun olduğunda (20-22 C de ) birbirlerine kenetlenip hareketsiz kalıp sperm transferi gerçekleştirirler. Diğer solucandan spermleri alan solucan bu spermleri yumurta hücrelerinin bulunduğu segmentlere taşınır. Clitellum denilen yapılar (şişkinlik) kokon üretmeye başlar. Sperm ve yumurta hücresinin birleşmesi kokonlar içerinde olur. Döllenmiş hücreleri taşıyan kokon kas hareketi ile en baştaki segmente doğru ilerler ve toprağa bırakılır. 15 20 gün içerisinde ip şeklinde incecik beyaz solucanlar kokondan çıkıp toprağa karışırlar.


Tosya solucan olarak organik tarımı desteklemek için en kaliteli solucan gübrelerini sizler için hazırlıyoruz...